Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dpfzd/addon_domains/dpfzd.com/old/root/app/controllers/reports_controller.php:1) [CORE/cake/libs/controller/components/cookie.php, line 364]
GE Prisons Production - MINISTRY OF JUSTICE - Reports

Министерство на правосъдието

Профил на купувача


Reports


Added Description View
8 2010-04-30 Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси Download
1 2010-03-10 year report Download
5 2010-03-25 Вътрешни правила за изпълнение на закона за достъп до обществена информация Download
6 2010-03-25 Наръчник по управление на качество, околна среда, здраве и безопастност при работа Download
9 2011-02-25 ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Държавно предприятие "Фонд затворно дело" Download
10 2012-04-02 Годишен финансов отчет 2011г. Download
11 2015-09-18 Годишен финансов отчет 2014г. Download