Министерство на правосъдието

Профил на купувача


Доклади и отчети


Дата на добавяне Описание Преглед
8 2010-04-30 Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на членовете на УС и изпълнителния директор Свали
1 2010-03-10 Оперативен доклад Свали
5 2010-03-25 Вътрешни правила за изпълнение на закона за достъп до обществена информация Свали
6 2010-03-25 Наръчник по управление на качество, околна среда, здраве и безопастност при работа Свали
9 2011-02-25 ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Държавно предприятие "Фонд затворно дело" Свали
10 2012-04-02 Годишен финансов отчет 2011г. Свали
11 2015-09-18 Годишен финансов отчет 2014г. Свали