Дата на добавяне Процедура Обновена
15.01.2016 Доставка на материали и консумативи за нуждите на мандра „Герзовица“ към ДПФЗД – ТП Пловдив, Подразделение Смолян 15.01.2016
15.01.2016 Извършване на агротехнически услуги, за нуждите на ТП Враца при ДПФЗД 15.01.2016
13.01.2016 Доставка на торове и препарати за растителна защита за нуждите на Териториалните поделения на Държавно предприятие "Фонд затворно дело" с /2/ две обособени позиции 13.01.2016
11.01.2016 Доставка на семена за посев за нуждите на Териториалните поделения на Държавно предприятие "Фонд затворно дело" 11.01.2016
15.12.2015 Избор на финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за предоставяне на финансови услуги за нуждите на Държавно предприятие „Фонд затворно дело” 15.12.2015
25.11.2015 Инвестиционно консултиране за изготвяне на заявление/проект за подпомагане/кандидатстване по ПРСР - НОВА 25.11.2015
24.11.2015 Инвестиционно консултиране за изготвяне на заявление/проект за подпомагане/кандидатстване по ПРСР 24.11.2015

*Kликнете върху наименованието, за да видите пълната информация--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело