Дата на добавяне Процедура Състояние
02.02.2012 Ремонтни работи на втория етаж на ГД „Изпълнение на наказанията”
Приключила
31.01.2012 Осигуряване на одиторски услуги , включващи независим финансов одит
Приключила
20.06.2011 Комуникативна свързаност от оператор на фиксирани и мобилни услуги
Приключила
08.12.2010 Застраховка на активите на ДП "Фонд затворно дело" за 2011г. със седем обособени позиции
Приключила
01.10.2010 Доставка на хранителни и нехранителни стоки за търговски обект на Затвора гр. Пловдов
Приключила
20.09.2010 Доставка на фураж за селското стопанство на ТП на ДП "ФЗД"
Приключила
16.08.2010 Доставка на фураж за селското стопанство на ТП на ДП "ФЗД"
Приключила

*Kликнете върху наименованието, за да видите пълната информация--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело