Дата на добавяне Процедура Състояние
20.03.2012 Извършване на застраховка на активите на предприятието
Приключила
20.03.2012 Доставка на канцеларски материали до ТП и Главно управление на ДП "ФЗД"
Приключила
05.03.2012 Избор на консултант по архитектура, дизайн и сигурност на ново поколение затвори
Приключила
20.02.2012 Извършване на освежителен ремонт, профилактика на ел. инсталации, телефонни и видеокомуникации
Приключила
13.02.2012 Извършване на дълбока оран
Приключила
13.02.2012 Дисковане на земеделски площи
Приключила
03.02.2012 преработка на ел. табла и подмяна на ел. инсталация на обект: „Ремонтни работи на втория етаж на ГД „Изпълнение на наказанията”
Приключила

*Kликнете върху наименованието, за да видите пълната информация--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело