Дата на добавяне Процедура Състояние
27.06.2012 Доставка на автомобили за ГД "Изпълнение на наказанията" и Държавно предприятие "Фонд затворно дело"
Приключила
19.06.2012 „Комуникационна свързаност от оператор на фиксирани и мобилни услуги за ДП „Фонд затворно дело”
Приключила
18.06.2012 Социологическо проучване с фокус „Възможностите за социално включване на лишените от свобода"
Приключила
11.06.2012 „Изграждане на смесен магазин /лавка/на територията на Затвора гр. Враца
Приключила
18.05.2012 Извършване на ремонтни дейности на покриви на скалдови помешения на затвора гр.Стара Загора.
Приключила
10.05.2012 Доставка на строителни материали за ремонтни дейности на учебни работилници на ВПУ "Димитър Митев" при затвора гр.Ловеч
Приключила
05.04.2012 Превоз на селскостопанска продукция
Приключила

*Kликнете върху наименованието, за да видите пълната информация--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело