Дата на добавяне Процедура Състояние
29.01.2013 Допълнително доброволно ЗО
Приключила
29.11.2012 Изготвяне на методология за социално включване на лишените от свобода по проект „Без граници”
Приключила
28.11.2012 Доставка на 10 броя нови или употребявани моторни превозни средства за Държавно предприятие „Фонд затворно дело”
Приключила
03.10.2012 Изработка, доставка и монтаж на РVС дограма
Приключила
17.09.2012 Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции
Приключила
13.09.2012 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на смесен магазин /лавка/ на територията на затвора гр. Враца – ж.к. „Хранително вкусова зона гр. Враца”
Приключила
31.08.2012 Доставки и услуги за селското стопанство на ТП на ДП „ФЗД” гр.Белене
Приключила

*Kликнете върху наименованието, за да видите пълната информация--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело