Дата на добавяне Процедура Състояние
25.04.2013 Следгаранционна поддръжка на лиценцзиран софтуер "Разпределен инфомагазин"
Приключила
19.04.2013 Доставка на силаж за селското стопанство на ТП на ДП „ФЗД” гр.Смолян.
Приключила
15.04.2013 Доставка на люцерна за селското стопанство на ТП на ДП ФЗД гр. Смолян
Приключила
03.04.2013 “Доставка на люцерна-бали за селското стопанство на ТП на ДП „ФЗД” гр.Смолян.
Приключила
21.03.2013 Консултантски услуги по проблемите на околната среда
Приключила
06.03.2013 Доставка на канцеларски материали до ТП и Главно управление на ДП "ФЗД"
Приключила
04.03.2013 Извършване на застраховка на активите на предприятието за едногодишен период със седем обособени пазиции
Приключила

*Kликнете върху наименованието, за да видите пълната информация--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело