Дата на добавяне Процедура Състояние
29.11.2013 Доставка на изкуствени торове за селското стопанство на ТП на ДП "ФЗД" за 2014г.
Приключила
14.11.2013 Застраховка на активите и допълнително доброволно здравно осигуряване
Приключила
08.11.2013 Избор на 4 изпълнители за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции
Приключила
03.09.2013 Изграждане на смесен магазин /лавка/на територията на Затвора гр. Белене
Приключила
22.08.2013 Доставка на фураж за селското стопанство на ТП на ДП "ФЗД" за 2014г.
Приключила
24.06.2013 Предоставяне на електронни съобщителни услуги
Приключила
30.04.2013 Доставка на силаж за селското стопанство на ТП на ДП „ФЗД” гр.Смолян.
Приключила

*Kликнете върху наименованието, за да видите пълната информация--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело