Дата на добавяне Процедура Състояние
10.03.2014 Абонаментно поддържане на програмен продукт „КОНТО” за едногодишен период.
Приключила
24.02.2014 Извършване на КУЛТИВИРАНЕ на земеделски площи на ТП на ДП "Фонд затворно дело" гр. Белене за 2014г.
Приключила
24.02.2014 Извършване на оран на земеделски площи на ТП на ДП "Фонд затворно дело" за 2014г.
Приключила
28.01.2014 Предмета на поръчката е доставка, мотаж и пускане в експлоатация на един брой вертикален картотечен карусел и оборудването към него
Приключила
10.01.2014 Извършване на оран на земеделски площи на ТП на ДП "Фонд затворно дело" за 2014г.
Приключила
10.01.2014 Извършване на КУЛТИВИРАНЕ на земеделски площи на ТП на ДП "Фонд затворно дело"
Приключила
06.01.2014 Доставка на препарати за растителна защита за селското стопанство на ТП на ДП „ФЗД” за 2014г.
Приключила

*Kликнете върху наименованието, за да видите пълната информация--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело