Дата на добавяне Процедура Състояние
30.05.2014 Доставка на технологично оборудване и обзавеждане за обекти: 1.“ Магазин за хранителни стоки (лавка)
Приключила
30.05.2014 Обособена позиция №1-Доставка на строителни материали, изработка, доставка и монтаж на дограма и изпълнение на СМР
Приключила
17.04.2014 Доставка на строителни материали, изработка, доставка и монтаж на дограма и изпълнение на СМР
Приключила
01.04.2014 Доставка на люцерна бали за нуждите на ТП на ДП”ФЗД” Пловдив - ЗО Смолян.
Приключила
01.04.2014 Доставка на царевичен силаж за нуждите на ТП на ДП”ФЗД” Пловдив - ЗО Смолян.
Приключила
20.03.2014 Доставка на царевичен силаж за нуждите на ТП на ДП”ФЗД” Пловдив - ЗО Смолян
Приключила
17.03.2014 Доставка на канцеларски материали за Главно управление и териториалните поделения на ДП „ФЗД” за 2014г.
Приключила

*Kликнете върху наименованието, за да видите пълната информация--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело