Дата на добавяне Процедура Състояние
26.03.2010 Доставка на хранителни и нехранителни стоки за търговски обект на ТП на ДП "ФЗД" гр. Плевен
Приключила

*Kликнете върху наименованието, за да видите пълната информация--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело