Дата на добавяне Процедура Състояние
13.04.2010 Доставка на фураж за селското стопанство
Приключила
13.04.2010 Доставка на хранителни и нехранителни стоки за търговски обект на ТП на ДП "ФЗД" гр.София
Приключила
13.04.2010 Доставка на хранителни и нехранителни стоки за търговски обект на ТП на ДП "ФЗД" гр. Сливен
Приключила
13.04.2010 Доставка на хранителни и нехранителни стоки за търговски обект на ТП на ДП "ФЗД" гр. Бобов дол
Приключила
13.04.2010 Доставка на хранителни и нехранителни стоки за търговски обект на ТП на ДП "ФЗД" гр. Ловеч
Приключила
13.04.2010 Доставка на хранителни и нехранителни стоки за търговски обект на ТП на ДП "ФЗД" гр. Белене
Приключила
13.04.2010 Доставка на хранителни и нехранителни стоки за търговски обект на ТП на ДП "ФЗД" гр. Плевен
Приключила

*Kликнете върху наименованието, за да видите пълната информация--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело