Warning (2): mysql_connect() [function.mysql-connect]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:100611 Library:30304 [CORE/cake/libs/model/datasources/dbo/dbo_mysql.php, line 374]
 
Дата на добавяне Процедура Състояние
14.10.2014 Доставка на смазочни материали за ДП "Фонд затворно дело" със 7 обособени позиции
Приключила
14.10.2014 Доставка на горива за ДП "Фонд затворно дело" с 11 обособени позиции, както следва
Приключила
01.09.2014 Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа на специализирано оборудване за зелен производствен цех за производство на колектори.
Приключила
18.07.2014 „Предоставяне на електронни съобщителни услуги” за нуждите на Държавно предприятие „Фонд Затворно Дело”
Приключила
30.06.2014 Инженеринг /проектиране , СМР и оборудване/ на реконструкция и модернизация и строителен надзор на ведомствен ресторант
Приключила
24.06.2014 Модернизиране на производствена зала за изграждане на зелен производствен цех за производство на колектори
Приключила
20.06.2014 Доставка на изкуствени торове за ТП на ДП "ФЗД" гр. Белене
Приключила

*Kликнете върху наименованието, за да видите пълната информация--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело