Министерство на правосъдието

Профил на купувача

Разпечатай
Виж още:

Покана за предоставяне на ценова оферта

18.05.2016 03:05:41

Покана за предоставяне на ценова оферта

С Покана с рег. № 1-748-3/18.05.2016 год., Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ удължи срока за търсене на изпълнител за Изкупуване на готов продукт сурово краве мляко от животновъден обект при ТП на ДП „Фонд затворно дело“ гр. Белене.
Срокът за подаване на офертите по приложения образец е 27.06.2016 г. до 16.00ч. в деловодството на териториално поделение на ДП „Фонд затворно дело“ гр. Белене, с адрес: гр. Белене – 5930, ул. „Страцин“ № 4.


Покана
Оферта образец

« Назад