Министерство на правосъдието

Профил на купувача

Дата на добавяне Процедура
01.03.2016 Предварително обявление CPV 15
29.02.2016 Предварителнообявление CPV 0913 ГСМ
29.02.2016 Предварително обявление CPV 091
29.02.2016 Предварително обявление CPV 0913 карти
29.02.2016 Предварително обявление CPV 66 застраховка
29.02.2016 Предварително обявление CPV 66
29.02.2016 Предварително обявление CPV 45 Пазарджик

*Kликнете върху наименованието, за да видите пълната информация