Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали, ролки за касови апарати и рекламни материали за нуждите на ТП на ДП „Фонд затворно дело“

Добавена на:
20.01.2016
Подаване на оферти до:
01.02.2016

Линк към АОП »

Описание:

Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали, ролки за касови апарати и рекламни материали за нуждите на ТП на ДП „Фонд затворно дело“, по обособени позиции, както следва: Поз. 1. „Доставка на хартия и хартиени изделия за нуждите на ТП на ДПФЗД“; Поз. 2. „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на ДПФЗД““; Поз. 3. „Доставка на ролки за касови апарати за нуждите на ТП на ДПФЗД““; Поз. 4. „Доставка на рекламни материали за нуждите на ТП на ДПФЗД““

Съдържание

# Тип на документа От дата
1 Документи 20.01.2016 г.
2 Отговор на постъпил въпрос 26.01.2016 г.
3 Протокол от работата на комисията 05.02.2016 г.
4 Договор поз. 2 и поз. 4 15.02.2016 г.
5 Договор обособена поз. 1.pdf 18.02.2016 г.
6 Договор обособена поз. 3 18.02.2016 г.
7 Информация по чл.22б,т.14,ЗОП 24.02.2016 г.
8 Информация по чл.22б,т.14,ЗОП 15.03.2016 г.
9 Информация по чл.22б,т.14,ЗОП 15.03.2016 г.
10 Информация по чл.22б,т.14,ЗОП 31.03.2016 г.
11 Информация по чл.22б,т.14,ЗОП 31.03.2016 г.
12 Информация по чл.22б,т.14,ЗОП 07.04.2016 г.
13 Информация по чл.22б,т.14,ЗОП 08.04.2016 г.
14 Информация по чл.22б,т.14,ЗОП 15.04.2016 г.
15 Информация за изпълнен договор поз. 2 и 3 13.03.2017 г.
16 Информация за изпълнен договор поз.1 13.03.2017 г.
17 Информация за изпълнен договор поз.3 13.03.2017 г.
Свържете се с нас
« Назад

--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело