Доставка на строителни материали- затворническо общежитие към затвора- гр. Варна

Добавена на:
28.08.2015
Подаване на оферти до:
08.09.2015

Линк към АОП »

Описание:

Изисквания към доставките - - Изпълнителят следва да доставя строителните материали със здрави опаковки, с етикети на български език, които да съдържат информация за вида на материала, съдържанието, производителя, качеството, датата на производство и срок на годност; - Доставяните материали следва да бъдат придружени със съответните сертификати за произход и качество, съдържание, срок на годност и производител и при необходимост от гаранционни карти; - Изпълнителят носи отговорност за качеството на извършените от него доставки, като е длъжен да извърши за своя сметка всички работи, предназначени за отстраняване на дефекти и неизправности, констатирани от Възложителя или доставка на материали без дефекти. Срок за изпълнение на поръчката - до 30 календарни дни от датата на сключване на договора;

Съдържание

# Тип на документа От дата
1 Документи 24.08.2015 г.
2 Протокол от работа на комисията 16.09.2015 г.
3 Договор 24.09.2015 г.
4 Инф. по чл.22б,т.14,ЗОП 20.11.2015 г.
5 Инф. по чл.22б,т.15,ЗОП 30.11.2015 г.
6 Информация за изпълнен договор 30.11.2015 г.
Свържете се с нас
« Назад

--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело