Предоставяне на електронни съобщителни услуги

Добавена на:
24.08.2015
Подаване на оферти до:
02.09.2015

Линк към АОП »

Описание:

Обществената поръчка е с предмет: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги” за нуждите на Държавно предприятие „Фонд Затворно Дело” по обособени позиции както следва: Позиция № 1 - „Избор на предприятие за предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга” ; Позиция № 2 : „Избор на предприятие за предоставяне на съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”. Поръчката включва предоставяне на мобилни и фиксирани телефонни услуги, заедно с всички включени в стандартите допълнителни гласови и други услуги, позволяващи реазлизация на мобилни и фиксирани мрежи на територията на Република България и в чужбина за крайните потребители на възложителя, организирани в корпоративна група за мобилни абонати до 100 мобилни карти, за фиксирани абоната до 40 стационарни телефонни постове и телефонни централи. Плащането от страна на възложителя се извършва в срок от 30 календарни дни след датата на получаване на фактурата от изпълнителя. Заплащането на цената по договора се извършва в български лева, ежемесечно по банков път, с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя, в зависимост от ползваните услуги. Месечните цени за различните услуги се фактурират отделно и се заплащат от Възложителя по банков сметка на Изпълнителя, посочена в съответната фактура.

Съдържание

# Тип на документа От дата
1 Документи 24.08.2015 г.
2 Протокол 08.09.2015 г.
3 Договор мобилни услуги 07.10.2015 г.
4 Инф. по чл.22б,т.14,ЗОП интернет 30.12.2015 г.
5 Инф. по чл.22б,т.14,ЗОП мобилни 30.12.2015 г.
6 Инф.по чл.22б,т.14,ЗОП 29.01.2016 г.
7 Инф.по чл.22б,т.14,ЗОП 29.02.2016 г.
8 Инф.по чл.22б,т.14,ЗОП 29.02.2016 г.
9 Инф.по чл.22б,т.14,ЗОП 30.03.2016 г.
10 Информация изпълнен договор поз. 2 15.12.2016 г.
11 Информация за изпълнен договор поз.1 18.01.2017 г.
Свържете се с нас
« Назад

--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело