Предоставяне на електронни съобщителни услуги

Добавена на:
04.08.2015
Подаване на оферти до:
13.08.2015

Линк към АОП »

Описание:

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги” за нуждите на Държавно предприятие „Фонд Затворно Дело” по следните обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 : „Избор на предприятие за предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга” Обособена позиция № 2 : „Избор на предприятие за предоставяне на съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие” Обособена позиция № 3 : „Избор на предприятие за предоставяне на достъп до интернет” Обособена позиция № 4 : „Избор на предприятие за предоставяне на достъп до интернет” ТП на ДП „ФЗД” гр. София и ГУ на ДП „ФЗД” Поръчката включва предоставяне на мобилни и фиксирани телефонни услуги, интернет заедно с всички включени в стандартите допълнителни гласови и други услуги, позволяващи реазлизация на мобилни и фиксирани мрежи на територията на Република България и в чужбина за крайните потребители на възложителя, организирани в корпоративна група за мобилни абонати до 100 мобилни карти, за фиксирани абоната до 40 стационарни телефонни постове и телефонни централи. Плащането от страна на възложителя се извършва в срок от 30 календарни дни след датата на получаване на фактурата от Възложителя.

Съдържание

# Тип на документа От дата
1 Документи 04.08.2015 г.
2 Протокол 1 20.08.2015 г.
3 Протокол 2 24.08.2015 г.
4 Договор по обособена позиция № 3 14.09.2015 г.
5 Договор по обособена позиция № 4 07.10.2015 г.
6 Инф. по чл.22б,т.14,ЗОП 29.10.2015 г.
7 Инф. по чл.22б,т.14,ЗОП 30.11.2015 г.
8 Инф. по чл.22б,т.14,ЗОП 30.12.2015 г.
9 Инф.по чл.22б,т.14,ЗОП 29.01.2016 г.
10 Инф.по чл.22б,т.14,ЗОП 29.02.2016 г.
11 Инф.по чл.22б,т.14,ЗОП 30.03.2016 г.
12 Информация изпълнен договор поз. 3 15.12.2016 г.
13 Информация за изпълнен договор поз.4 18.01.2017 г.
Свържете се с нас
« Назад

--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело