Извършване на застраховка на активите на предприятието за едногодишен период с осем обособени пазиции

Добавена на:
18.02.2015
Подаване на оферти до:
25.02.2015

Линк към АОП »

Описание:

Извършване на застраховка на активите на предприятието за едногодишен период с осем обособени пазиции както следва: 1. Група № 1 – Застраховка „КАСКО“ или еквивалентно за автомобилите на ДП „ Фонд затворно дело” 2. Група № 2 – Застраховка " Гражданска отговорност "на автомобилите на ДП „ Фонд затворно дело“ 3. Група № 3 – Задължителна застраховка трудова злополука” на работниците и служителите на ДП„ Фонд затворно дело“ 4. Група № 4 – Задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”; 5. Група № 5 – Имуществено застраховане на сградите на ДП„ Фонд затворно дело“ и неговите поделения в страната 6. Група № 6 – Застраховка на реколтата от земеделски култури: овощни и полски /пролетници и есенници/ на ДП„ Фонд затворно дело“ 7. Група № 7 – Застраховка на селскостопански животни на ДП„ Фонд затворно дело“ 8. Група № 8- Допълнително доброволно здравно осигуряване за болнична и извънболнична помощ чрез абонаментно обслужване и възстановяване на разходите.

Съдържание

# Тип на документа От дата
1 Документи 18.02.2015 г.
2 Протокол 10.03.2015 г.
3 Договор 31.03.2015 г.
4 Инф. по чл.22б,т.14 30.04.2015 г.
5 Инф.по чл.22б,т.14,ЗОП 29.05.2015 г.
6 Инф.по чл.22б,т.14,ЗОП 30.06.2015 г.
7 Инф. по чл.22б,т.14,ЗОП 30.07.2015 г.
8 Инф. по чл.22б,т.14,ЗОП 28.08.2015 г.
9 Инф. по чл.22б,т.14,ЗОП 30.09.2015 г.
10 Инф. по чл.22б,т.14,ЗОП 29.10.2015 г.
11 Инф. по чл.22б,т.14,ЗОП 30.11.2015 г.
12 Инф. по чл.22б,т.14,ЗОП 30.12.2015 г.
13 Инф.по чл.22б,т.14,ЗОП 29.01.2016 г.
14 Инф.по чл.22б,т.14,ЗОП 29.02.2016 г.
15 Инф.по чл.22б,т.14,ЗОП 30.03.2016 г.
16 Информация за изпълнен договор 09.05.2016 г.
Свържете се с нас
« Назад

--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело