Избор на финансови институции за банково обслужване

Добавена на:
17.11.2014
Подаване на оферти до:
27.11.2014

Линк към АОП »

Описание:

Избор на 7 изпълнители за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции и чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала за срок от три години, за следните услуги: ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ 1. теглене на каса в лева (среден размер на оперция 5,000 лв) 2. вътрешнобанков превод в лева на гише 3. междубанков превод в лева на гише 4. разплащания чрез РИНГС на гише 5. вътрешнобанков превод интернет 6. междубанков превод интернет 7. разплащания чрез РИНГС интернет 8. месечна такса за обслужване на РС Л% по РС и ДЕПОЗИТИ СВОБОДНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА Цена на - Свободни парични средства 9. Л% по 3 (три) месечен депозит в BGN (среден размер на операция 100,000 лв) Цена на - Платежни и свързани услуги 10. Л% по разплащателни сметки в BGN (среден размер на операция 100,000 лв) Източник на финансиране-със собствени средства.

Съдържание

# Тип на документа От дата
1 Документи 17.11.2014 г.
2 Критерий за допустимост и оценка 17.11.2014 г.
3 Отговор запитване 18.11.2014 г.
4 Заповед 01.12.2014 г.
5 Документи 10.12.2014 г.
6 Документи 22.12.2014 г.
7 Инф.по чл.22б,т.14,ЗОП27.02.2015 г.
8 Договори
9 Инф.по чл.22б,т.14,ЗОП 31.03.2015 г.
10 Инф.по чл.22б,т.14,ЗОП 30.04.2015 г.
11 Инф.по чл.22б,т.14,ЗОП 29.05.2015 г.
12 Инф.по чл.22б,т.14,ЗОП 30.06.2015 г.
13 Инф.по чл.22б,т.14,ЗОП 30.07.2015 г.
14 Инф.по чл.22б,т.14,ЗОП 28.08.2015 г.
15 Инф.по чл.22б,т.14,ЗОП 30.09.2015 г.
16 Инф.по чл.22б,т.14,ЗОП 29.10.2015 г.
17 Инф.по чл.22б,т.14,ЗОП 30.11.2015 г.
18 Инф.по чл.22б,т.14,ЗОП 30.12.2015 г.
19 Инф.по чл.22б,т.14,ЗОП 29.01.2016 г.
Свържете се с нас
« Назад

--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело