Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали, ролки за касови апарати и рекламни материали за нуждите на ТП на ДП „Фонд затворно дело“

Добавена на: 20.01.2016
Срок за подаване на оферти: 01.02.2016
Описание:

Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали, ролки за касови апарати и рекламни материали за нуждите на ТП на ДП „Фонд затворно дело“, по обособени позиции, както следва: Поз. 1. „Доставка на хартия и хартиени изделия за нуждите на ТП на ДПФЗД“; Поз. 2. „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на ДПФЗД““; Поз. 3. „Доставка на ролки за касови апарати за нуждите на ТП на ДПФЗД““; Поз. 4. „Доставка на рекламни материали за нуждите на ТП на ДПФЗД““--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело