Извършване на агротехнически услуги, за нуждите на ТП Враца при ДПФЗД

Добавена на: 15.01.2016
Срок за подаване на оферти: 27.01.2016
Описание:

„Извършване на агротехнически услуги, за нуждите на ТП Враца при ДПФЗД“, по обособени позиции, както следва: поз.1. „Извършване на агротехнически услуги - пръскане, за нуждите на ТП Враца при ДПФЗД“; поз.2. „Извършване на агротехнически услуги - култивиране, за нуждите на ТП Враца при ДПФЗД“; поз.3. „Извършване на агротехнически услуги - сеитба, за нуждите на ТП Враца при ДПФЗД; поз.4. „Извършване на агротехнически услуги - косене, за нуждите на ТП Враца при ДПФЗД“; поз.5. „Извършване на агротехнически услуги - оран и дисковане, за нуждите на ТП Враца при ДПФЗД“--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело