Извършване на дълбока оран и дисковане на земеделска земя, използвана за нуждите на ТП на ДП

Добавена на: 30.09.2015
Срок за подаване на оферти: 09.10.2015
Описание:

Обществената поръчка е с предмет: „Извършване на дълбока оран и дисковане на земеделска земя, използвана за нуждите на ТП на Държавно предприятие „Фонд Затворно Дело” , по обособени позиции както следва: Позиция № 1 - "Извършване на дълбока оран и дисковане на земеделска земя, използвана за нуждите на ТП Враца” ; Позиция № 2 : "Извършване на дълбока оран и дисковане на земеделска земя, използвана за нуждите на ТП Пазарджик”.--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело