Доставка на строителни материали- затворническо общежитие към затвора- гр. Варна

Добавена на: 28.08.2015
Срок за подаване на оферти: 08.09.2015
Описание:

Изисквания към доставките - - Изпълнителят следва да доставя строителните материали със здрави опаковки, с етикети на български език, които да съдържат информация за вида на материала, съдържанието, производителя, качеството, датата на производство и срок на годност; - Доставяните материали следва да бъдат придружени със съответните сертификати за произход и качество, съдържание, срок на годност и производител и при необходимост от гаранционни карти; - Изпълнителят носи отговорност за качеството на извършените от него доставки, като е длъжен да извърши за своя сметка всички работи, предназначени за отстраняване на дефекти и неизправности, констатирани от Възложителя или доставка на материали без дефекти. Срок за изпълнение на поръчката - до 30 календарни дни от датата на сключване на договора;--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело