Предоставяне на електронни съобщителни услуги

Добавена на: 04.08.2015
Срок за подаване на оферти: 13.08.2015
Описание:

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги” за нуждите на Държавно предприятие „Фонд Затворно Дело” по следните обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 : „Избор на предприятие за предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга” Обособена позиция № 2 : „Избор на предприятие за предоставяне на съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие” Обособена позиция № 3 : „Избор на предприятие за предоставяне на достъп до интернет” Обособена позиция № 4 : „Избор на предприятие за предоставяне на достъп до интернет” ТП на ДП „ФЗД” гр. София и ГУ на ДП „ФЗД” Поръчката включва предоставяне на мобилни и фиксирани телефонни услуги, интернет заедно с всички включени в стандартите допълнителни гласови и други услуги, позволяващи реазлизация на мобилни и фиксирани мрежи на територията на Република България и в чужбина за крайните потребители на възложителя, организирани в корпоративна група за мобилни абонати до 100 мобилни карти, за фиксирани абоната до 40 стационарни телефонни постове и телефонни централи. Плащането от страна на възложителя се извършва в срок от 30 календарни дни след датата на получаване на фактурата от Възложителя.--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело