Доставки на строителни материали, инструменти, консумативи и съоръжения

Добавена на: 22.06.2015
Срок за подаване на оферти: 29.06.2015
Описание:

Доставки на строителни материали, инструменти, консумативи и съоръжения за изпълнение на следните обекти по позиции: За позиция № 1 "Доставка за обект: ”Затвора гр. Пловдив и ЗО „Хеброс”, За позиция № 2 "Доставка за обект:”Кухненски брок НЛС- ДП гр. Бойчиновци”--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело