Извършване на куриерски услуги за нуждите на Държавно предприятие „Фонд затворно дело” и териториалните поделения гр. Белене, Бобов дол, Бойчиновци, Бургас, Варна, Враца, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Сливен, София, Стара Загора и Смолян.

Добавена на: 10.06.2015
Срок за подаване на оферти: 17.06.2015
Описание:

Извършване на куриерски услуги за нуждите на Държавно предприятие „Фонд затворно дело” и териториалните поделения гр. Белене, Бобов дол, Бойчиновци, Бургас, Варна, Враца, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Сливен, София, Стара Загора и Смолян за едногодишен период, включващи : - събиране на пратки от адреса на подателя; - доставяне на пратки до определена дата; - възможност за смяна на направлението и получателя в движение; - уведомяване на подателя за получаването на пратката - контролирано наблюдение и проследяване на пратките; - доставяне на вътрешни и международни пратки, както следва: а/ кореспондентски пратки до 2 кг.; б/ малки пакети до 2 кг., печатни произведения до 5 кг в страната; - доставяне на куриерски пратки до 10 /десет/ кг; - Допълнителни услуги "препоръка" и „известие за доставяне” Приемането, пренасянето и доставката на пратките, печатни произведения и допълнителни услуги се извършват на територията на цялата страна между Държавно предприятие „Фонд затворно дело”, териториалните поделения в страната и трети лица;--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело