Извършване на застраховка на активите на предприятието за едногодишен период с осем обособени пазиции

Добавена на: 18.02.2015
Срок за подаване на оферти: 25.02.2015
Описание:

Извършване на застраховка на активите на предприятието за едногодишен период с осем обособени пазиции както следва: 1. Група № 1 – Застраховка „КАСКО“ или еквивалентно за автомобилите на ДП „ Фонд затворно дело” 2. Група № 2 – Застраховка " Гражданска отговорност "на автомобилите на ДП „ Фонд затворно дело“ 3. Група № 3 – Задължителна застраховка трудова злополука” на работниците и служителите на ДП„ Фонд затворно дело“ 4. Група № 4 – Задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”; 5. Група № 5 – Имуществено застраховане на сградите на ДП„ Фонд затворно дело“ и неговите поделения в страната 6. Група № 6 – Застраховка на реколтата от земеделски култури: овощни и полски /пролетници и есенници/ на ДП„ Фонд затворно дело“ 7. Група № 7 – Застраховка на селскостопански животни на ДП„ Фонд затворно дело“ 8. Група № 8- Допълнително доброволно здравно осигуряване за болнична и извънболнична помощ чрез абонаментно обслужване и възстановяване на разходите.--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело