Сключване на договор за медицинска застраховка "Заболяване" на служителите на ДП "Фонд затворно дело”

Добавена на: 09.03.2016
Срок за подаване на оферти: 21.03.2016
Описание:

„Сключване на договор за медицинска застраховка "Заболяване" на служителите на ДП "Фонд затворно дело” с цел ползване на пакети от медицински дейности и здравни услуги, включващи профилактична, извънболнична и болнична медицинска помощ”--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело