Застраховка на активите на ДП "Фонд затворно дело”

Добавена на: 09.03.2016
Срок за подаване на оферти: 23.03.2016
Описание:

„Застраховка на активите на ДП "Фонд затворно дело”, както следва: Група № 1 – Застраховка „КАСКО“ или еквивалентно за автомобилите на ДП „ Фонд затворно дело”; Група № 2 – Застраховка " Гражданска отговорност" на автомобилите на ДП „ Фонд затворно дело“; Група № 3 – Задължителна застраховка трудова злополука” на работниците и служителите на ДП„ Фонд затворно дело“; Група № 4 – Задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"; Група № 5 – Имуществено застраховане на сградите на ДП„ Фонд затворно дело“ и неговите поделения в страната; Група № 6 – Застраховка на реколтата от земеделски култури: овощни и полски /пролетници и есенници/ на ДП„ Фонд затворно дело“; Група № 7 – Застраховка на селскостопански животни на ДП„ Фонд затворно дело“--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело