Извършване на агротехнически услуги, за нуждите на ТП Ловеч при ДПФЗД

Добавена на: 18.02.2016
Срок за подаване на оферти: 01.03.2016
Описание:

„Извършване на агротехнически услуги, за нуждите на ТП Ловеч при ДПФЗД“, по обособени позиции, както следва: поз.1. „Извършване на агротехническа услуга -косене, за нуждите на ТП Ловеч при ДПФЗД“; поз.2. „Извършване на агротехническа услуга - балиране на за нуждите на ТП Ловеч при ДПФЗД“--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело