Извършване на агротехнически услуги - жътва, оран и дисковане за нуждите на ТП на ДПФЗД

Добавена на: 17.02.2016
Срок за подаване на оферти: 29.02.2016
Описание:

„Извършване на агротехнически услуги - жътва, оран и дисковане за нуждите на ТП на ДПФЗД“, по обособени позиции, както следва: поз.1. „Извършване на агротехническа услуга -жътва, за нуждите на ТП Белене при ДПФЗД“; поз.2. „Извършване на агротехническа услуга - жътва за нуждите на ТП Враца при ДПФЗД“; поз.3. „Извършване на агротехнически услуги – оран и дисковане за нуждите на ТП Плевен при ДПФЗД“--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело