Доставка на торове и препарати за растителна защита за нуждите на Териториалните поделения на Държавно предприятие

Добавена на: 16.02.2016
Срок за подаване на оферти: 26.02.2016
Описание:

„Доставка на торове и препарати за растителна защита за нуждите на Териториалните поделения на Държавно предприятие "Фонд затворно дело" по обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 " Доставка на торове" - Обособена позиция № 2 " Доставка на препарати за растителна защита"--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело