Министерство на правосъдието

Профил на купувача


Поделения

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ДП "Фонд Затворно Дело"
Разгледай

Стопанската дейност на ДП „Фонд затворно дело” се развива в следните области:

- животновъдство и растениевъдство;
- металообработване;
- мебелно производство;
- шивашко производство;
- производство на PVC дограма
- плетене на мебели и изделия от ракита;
- дървообработване ;
- керамично производство;
- промишлени услуги;
- търговска дейност;
- предоставяне на лишени от свобода за полагане на труд

 

Горните дейности се осъществяват от 13 Териториални поделения:,

- ТП Белене
- ТП Бобов дол
- ТП Бойчиновци
- ТП Бургас
- ТП Варна
- ТП Враца
- ТП Ловеч
- ТП Пазарджик
- ТП Плевен
- ТП Пловдив
- ТП Сливен
- ТП София
- ТП Стара Загора