Министерство на правосъдието

Профил на купувача


Варна

Производствената дейност на ДП “ФЗД” поделение Варна се извършва в два промишлени цеха – Мебелен и механичен.

Мебелният цех е специализиран в производството на мебели за дома, офиса и хотели. Голям интерес има към произвежданите от цеха врати.Приемат се поръчки от частни лица и фирми по техни проекти.

В механичният цех се произвеждат различни модели каси за оръжие, метални врати, охранителни решетки др.

Предлаганите цени са значително по-ниски от другите производители.

На територията на село Разделна се развива ръчното производство на тухли на база договор за съвместна дейност от 28.12.2002 год.  със ЗСК „Девня”. Към момента тази дейност е със незначителни резултати, поради  намаляване на строителните обекти в региона и страната.

Поделението разполага с работна сила за отдаване на неквалифициран труд на фирми.

« Назад