Министерство на правосъдието

Профил на купувача


Стара Загора

ДП “ФЗД” поделение Стара Загора е производител на мебели и тухли и мери сили с многобройни български производители, вносители и търговци, отстоявайки позициите си на пазара.

Мебелно производство – цехът е специализиран и има богат опит в проектирането, производството, доставката и монтажа на:  хотелско обзавеждане съгласно индивидуалните изисквания на клиентите и съобразено със съвременните тенденции в бранша; произвежда всички видове мебели за офиса, отчитайки задължителните изисквания  за функционалност, ергономия и естетика ; обзавежда цялостно административни и стопански сгради, а също така и всички помещения на дома Ви; с особена любов и внимание се произвеждат мебелите за всяка възраст на Вашето дете.

Мебелите се изработват от ламинирани плоскости и масивна дървесина, съобразени със съвременните стандарти. Основната цел е да се задоволят напълно изискванията на пазара за дизайн, качество на мебелите и конкурентни цени.

Изпълняват се индивидуални поръчки и поръчки по проекти на клиента, като се предлагат възможности за голям избор както на цветовите  решения така и на произхода на влаганите материали.

Керамично производство – В керамичния цех в село Черна гора се произвеждат тухли - единична плътна и блок 3.85. Благодарение на качеството на вложените суровини и усъвършенстване на технологичния процес, тухлите са  качествени и на конкурентни цени.

В ДП “ФЗД” поделение Ст.Загора се извършват транспортни услуги с товарни автомобили “Скания” – 30 т. и “Шкода Европа” – 16 т.

Поделението може да бъде полезно на своите партньори, нуждаещи се от ниско квалифицирана работна ръка, сключвайки договори за отдаване на труд на лишени от свобода.

ДП „ФЗД”- ТП Стара Загора разполага със свободни производствени площи, които предлага за развиване на съвместни или самостоятелни производствени дейности.

« Назад