Министерство на правосъдието

Профил на купувача


Смолян


ТП Пловдив, Подразделение Смолян

Говедовъдство

Кравефермата е от 42 крави, 4 юници, 2 телета. Наблягаме на порода БРГ, която е под защита и получаваме добри субсидии. Обменяме стадото с производство на наши телета и юници, чрез 2 бика същата порода

Стратегии:

- При възможност чрез европейско финансиране нова кравеферма по всички изисквания.
- Запазване на Първа категория на кравефермата

Козевъдство

Увеличен е броят на козите- 41 броя кози и 2 пръча, които доят повече литри от овцете на ден и се доят повече време. Всички женски ярета са оставени за приплоди и догодина очакваме още по-добри резуртати от козевъдството още по- вече, че ще кандидатстваме за субсиди от млечно направление.
Стратегии:
- Увеличаване броя на козите от породата българска бяла млечна чрез наши приплоди с цел вземане на субсидии

Овцевъдство

Стратегии :

- Запазване на броя на овцете от породата българска бяла млечна овца чрез наши приплоди с цел вземане на субсидии
- Създаване устойчива порода черноглава плевенска за повече мляко и субсидии

Мандра

Стратегии:

Строителство на нова мандра с всички изисквания като млекопреработвателно предприятие от ... Необходимо е преминаване на мандра от наредба 26 в млекопреработвателно предприятие Предвижда се
- Производство на различни видове млечни продукти не само кисело мляко и сирене, а и кашкавал, масло, различни сирена, извара, айран , брънза сирене и други
- Възможност за изкупуване на овче краве и козе мляко от частни стопани и ферми особено овче , което много стопани няма къде да продават, а при нас е най- проблемно със себестойността

« Назад