Министерство на правосъдието

Профил на купувача


Ловеч

ДП “ФЗД” поделение Ловеч, осъществява производствено-стопанска дейност на територията на затвора в гр.Ловеч. Производството е ориентирано предимно към работа на ишлеме и отдаване на труд.

Мебелен цех – основната му дейност е работа на ишлеме на мека мебел за ф-ма “Велга” ООД – гр.Ловеч, която е предназначена предимно за износ.В мебелния цех се произвеждат също дюшеци, възглавници и постелъчен инвентар.

Механичен цех –  В този цех се извършват следните дейности: производство на домакински кърпи, запилване на детайли и шмиргеловане на чугунени изделия .

Поделенията на ДП “Фонд затворно дело” в Ловеч, Троян  и В.Търново предлагат работна ръка за отдаване на труд.

ДП “Фонд затворно дело” поделение Ловеч  развива зеленчукопроизводство -  основно домати   и говедовъдство.

« Назад