Министерство на правосъдието

Профил на купувача


Бойчиновци

Териториално поделение Бойчиновци се намира на територията на Поправителния дом, който е разположен в Северозападната част на България, област Монтана. Той е наследник  на домовете в гр. Пловдив и гр. София и е създаден през месец юли 1956 год. През месец септември същата година се открива и основното училище за изтърпяващите наказание „лишаване от свобода”. През 1957 год. в Бойчиновци са прехвърлени и непълнолетни девойки от дома в Русе. След прехвърлянето на момичета в затвора гр. Сливен през 1964 год., Поправителния дом в Бойчиновци остава единственото място за лишаване от свобода на непълнолетни младежи. В дома са настанени младежи на възраст от 14 до 18 години, изтърпяващи наказание „лишаване от свобода” или обвиняеми с наложена мярка за неотклонение „задържане под стража”. На всеки лишен от свобода е осигурена възможност да завърши определена степен на образование. Обучението се осъществява в СОУ „Св.св. Кирил и Методи” към Дома. Работи се по учебни планове и програми утвърдени от Министерство на образованието, а получените дипломи  са еднакви с тези в останалите средни училища в България.                               

Професионалното обучение се води в два курса: мебелист-дограмаджия и плетач на изделия от ракита. В учебната работилница по дървообработване обучението на непълнолетните се извършва чрез включването им в три и пет месечни курсове по част от професията „Мебелист – дограмаджия”, „Разкрояване на дървесината" и „Производител на кошничарски изделия” и „Производител на метли от сорго”.

« Назад