Министерство на правосъдието

Профил на купувача


Бобов Дол

В поделението се осъществява следните видове производствено-стопанска дейност:

Дърводелски цех – изработват се пчелни кошери на ишлеме, погребални ковчези по заявка, дребни дърводелски изделия за бита и други такива по заявка на клиента. Освен това в цеха се изработват всички дървени детайли, необходими за базата на затвора .

Цех ракита – в този цех се произвеждат 52 артикула мебели и дребни изделия по каталог и модели на клиента. Изработваните изделия са с високо качество и конкурентни цени и намират добра реализация на пазара.

 Цех мрежи – изработва се оградна мрежа от стандартна поцинкована тел. Мрежата се изработва не само в стандартни размери, но и по заявка на клиента с неговите предпочитания относно дължина, височина на мрежата и големината на квадратчетата.

ДП “Фонд затворно дело” Бобов дол  предлагат работна ръка за отдаване на труд на юридически лица и еднолични търговци.

« Назад