Министерство на правосъдието

Профил на купувача


Белене

Стопанската дейност на ДП “ФЗД” – поделение гр. Белене се развива основни направления : селско стопанство и промишленост.

Селското стопанство е изцяло съсредоточено на територията на остров”Персин” (островът е с обща площ 43373 дка ), от които обработваемата земя е 13691,61 дка. Почвено - климатичните условия като цяло дават възможност за развитие на растениевъдство и животновъдство.

Основни култури, които се отглеждат са : пшеница, ечемик, рапица, люцерна, слънчоглед, царевица,зърно и царевица за силаж.

Животновъдният отрасъл е съсредоточен и се развива изцяло в направление млечно говедовъдство.

С решение на УС се извършват ремонтни работи с цел привеждане на кравефермата в съответствие с изискванията на ЕС.

Освен селско стопанство в ДП “ФЗД” – поделение гр. Белене е организирана и промишлена дейност, която включва : дървопреработване.

Дървопреработващият отрасъл е специализиран в направата на янове, дъски, бичмета и други артикули по размер и поръчка на клиента.
Също така ДП “ФЗД” – поделение гр. Белене реализира изделия, изработени от върбова пръчка-ракита. Поделението разполага с различни видове столове, табуретки, панери, маси, кресла, кошници, пана и др. видове, които могат да бъдат лакирани в различни гами по желание на клиента. ДП “ФЗД” – поделение гр. Белене разполага с административно-битов комплекс от 10 стаи, 2 апартамента и конферентна зала, които могат да се използват за провеждане на семинари, учебни програми и занятия. На територията на о-в “Персин” ДП “ФЗД” – поделение гр. Белене разполага и с вила “Рибарника”, която е разположена в близост до ръкав на р. Дунав, подходяща за отдих, риболов и почивка. Същата разполага с 2 апартамента 2 двойни стаи, кухня и обща зала. За почиващите през пролетно-летния сезон вилата разполага с външно барбекю и голяма беседка. В поделението слабо застъпено е отдаването на труд, което се дължи основно на голямата безработица в района, както и на липсата на обекти, подходящи за уменията на лишените от свобода. Целите на ДП “ФЗД” – поделение гр. Белене са да произвежда, изработва и предлага качествени изделия, детайли, услуги и селско-стопанска продукция, които да задоволят напълно изискванията на клиентите.

« Назад