Дата на добавяне Процедура Добавена
22.06.2015 Доставки на строителни материали, инструменти, консумативи и съоръжения 22.06.2015
22.05.2015 „Доставка на люцерна бали за нуждите на ДП „Фонд затворно дело”с 2/ две/ обособени позиции. 13.05.2015
20.04.2015 Доставка на царевичен силаж за нуждите на ДП „Фонд затворно дело”с 2/ две/ обособени позиции. 20.04.2015
06.03.2015 Доставка на люцерна бали за нуждите на ДП „Фонд затворно дело”с 2/ две/ обособени позиции. 06.03.2015
26.01.2015 Доставка на фураж за селското стопанство на ТП на ДП "ФЗД" за 2015г. с четири обособени позиции 26.01.2015

*Kликнете върху наименованието, за да видите пълната информация--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело