Дата на добавяне Процедура Добавена
04.12.2015 „Доставка на хранителни и нехранителни стоки за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода" за Териториално поделения гр. Плевен 04.12.2015
04.12.2015 „Доставка на хранителни и нехранителни стоки за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода" за Териториално поделения гр. Враца 04.12.2015
02.12.2015 Доставка на поцинкована, нисковъглеродна тел за нуждите на териториално поделение на ДПФЗД – град Бобов дол 02.12.2015
02.12.2015 „Доставка на въглища, за нуждите на ТП на ДПФЗД", по обособени позиции, както следва: поз. 1. - "Доставка на въглища /брикети/, за нуждите на ТП Сливен"; поз. 2. - "Доставка на кафяви въглища, за нуждите на ТП Бобов дол. 02.12.2015
30.09.2015 Доставка на въглища, за нуждите на ТП на ДПФЗД 30.09.2015
13.07.2015 Доставка на люцерна бали за нуждите на ДП „Фонд затворно дело”с 1/ една/ обособена позиция - обособена позиция 13.07.2015
22.06.2015 „Доставка на царевичен силаж за нуждите на ДП „Фонд затворно дело”с 1/ една/ обособена позиция. 22.06.2015

*Kликнете върху наименованието, за да видите пълната информация--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело