Дата на добавяне Процедура Добавена
21.01.2016 Доставка на хранителни и нехранителни стоки за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода“ за Териториално поделение гр. Белене“ 21.01.2016
21.01.2016 „Доставка на хранителни и нехранителни стоки за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода“ за Териториално поделение гр. София“ 21.01.2016
21.01.2016 Доставка на хранителни и нехранителни стоки за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода“ за Териториално поделение гр. Бобов дол“ към ДПФЗД 21.01.2016
21.01.2016 Доставка на хранителни и нехранителни стоки за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода“ за ЗО Смолян“ към ДПФЗД 21.01.2016
15.01.2016 Доставка на хранителни продукти за изхранване на животни, за нуждите на териториални поделения на ДПФЗД 15.01.2016
13.01.2016 Доставка на хранителни и нехранителни стоки за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода“ за Териториално поделение гр. Плевен 13.01.2016
13.01.2016 Доставка на хранителни и нехранителни стоки за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода“ за Териториално поделение гр. Враца 13.01.2016

*Kликнете върху наименованието, за да видите пълната информация--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело