Дата на добавяне Процедура Добавена
25.03.2016 Избор на изпълнител за доставка на един брой челен телескопичен товарач и един брой ремарке за трактор за нуждите на ТП Белене при ДПФЗД 25.03.2016
21.03.2016 Абонаментна поддръжка на програмен продукт „Конто“ за нуждите на ДП ФЗД 21.03.2016
01.03.2016 Доставка на люцерна бали за нуждите на ТП Белене 01.03.2016
24.02.2016 Поддръжка на информационна система – труд и работна заплата за нуждите на ДП „Фонд затворно дело“ 24.02.2016
15.02.2016 Поддръжка на софтуер за отчетност на лавките към ДП "Фонд затворно дело" 15.02.2016
10.02.2016 Доставка на хранителни продукти за изхранване на животни, за нуждите на ЗО Смолян към ДПФЗД, по обособени позиции 11.02.2016
10.02.2016 Доставка на хранителни и нехранителни стоки за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода“ за Териториално поделение гр. Сливен 11.02.2016

*Kликнете върху наименованието, за да видите пълната информация--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело