Дата на добавяне Процедура Добавена
14.04.2016 Доставка на строителни материали за нуждите на ДПФЗД – Югозападна България 14.04.2016
14.04.2016 Доставка на строителни материали за нуждите на ДПФЗД – Югоизточна България 14.04.2016
14.04.2016 Доставка на строителни материали за нуждите на ДПФЗД – Североизточна България 14.04.2016
14.04.2016 Доставка на строителни материали за нуждите на ДПФЗД – Северозападна България 14.04.2016
13.04.2016 Доставка на люцерна бали, за нуждите на ТП Белене 13.04.2016
13.04.2016 Доставка на въглища, за нуждите на ТП на ДПФЗД" 13.04.2016
12.04.2016 Доставка на въглища, за нуждите на ТП на ДПФЗД", по обособени позиции 12.04.2016

*Kликнете върху наименованието, за да видите пълната информация--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело