Министерство на правосъдието

Профил на купувача


Кариера в ДП Фонд Затворно Дело

ДП Фонд Затворно Дело
Кариери
Разгледай

В тази част на сайта може да се запознаете с инициативите, които предприятието провежда и подкрепя, с актуалните свободни позиции и с възможностите за развитие в кариерата.

Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ следва ясна и последователна стратегия за управление на човешките ресурси, което ни позволява да сме социално отговорен работодател и предпочитано място за работа. Ние се стремим да привличаме, развиваме и задържаме най-добрите таланти. Ние сме изцяло ангажирани с предоставянето на възможности за постоянно обучение и развитие на персонала на всички нива, като тези възможности допринасят за изграждането на силен и мотивиран екип. В процеса на подбор при налични свободни позиции, ние търсим, позитивно мислене, хора които виждат възможност за развитие на потенциала си, които са открити и ириентирани към екипна работа, желаещи да поемат отговорности, стремят се към научаване и постигане на високи резултати.

ДП „Фонд затворно дело“ се придържа към отговорен подход към персонала. Съблюдаваме нашите етични ценности, не толерираме проявите на дискриминация и поддържаме високо ниво на професионализъм. Уверени сме, че това гарантира ползотворна, отворена и стимулираща работна среда.

СТАЖАНТИ

Нашият екип знае колко е ценно да получиш подкрепа в началото на кариерата си, затова те каним да станеш част от Стажантските програма на ДП “Фонд затворно дело“. Програмите дават шанс на талантливи и млади професионалисти да започнат своята кариера в предприятието. Програмите са за срок от 6 месеца и са изцяло финансирани от Агенцията по заетостта.

По време на стажа си при нас ще имате възможност да се запознаете с философията и принципите на отговорна работа. В допълнение, ще придобиете опит в различни отдели. Ще се запознаете с различни казуси от работата ни с клиенти и партньори, ще научите повече за естеството на работа ни, и какво означава за нас работата в екип. Ние тъсим:

• Сериозно и отговорно отношение към поставените задачи;
• Желание за придобиване на нови знания;
• Готовност за открито общуване и изслушване на чуждото мнение;
• Инициативност и активно участие в задачите на съответния отдел и поделение;

Разгледайте и кандидатствайте за нашите:

- Стажантски програми
- Свободни позиции