Министерство на правосъдието

Профил на купувача


Търгове


Дата на добавяне Описание Преглед
2 2010-05-25 Продажба на движими вещи - частна държавна собственост Свали
3 2010-08-10 Продажба на движими вещи - частна държавна собственост Свали
4 2010-10-25 Продажба на движими вещи - частна държавна собственост Свали
1 2010-03-10 Търгове за недвижими имоти Свали
5 2011-06-28 ДП „Фонд затворно дело” набира доставчици за извършване на допълнителни доставки на хранителни и нехранителни стоки за търговските обекти в местата за лишаване от свобода. Свали
6 2012-07-18 ДП „Фонд затворно дело" набира предложения за доставка на хранителни и нехранителни стоки за търговски обекти в местата за лишаване от свобода. Свали
7 2012-09-19 ДП „Фонд затворно дело набира предложения за доставка на хранителни и нехранителни стоки за търговски обект в Затвора Плевен. Свали
8 2012-11-19 ДП „Фонд затворно дело" набира предложения за доставка на хранителни и нехранителни стоки за търговски обект в Затвора Бобов дол. Свали
9 2013-05-28 Извършване на куриерски услуги за ГУ на ДП"ФЗД" Свали
10 2014-08-19 ДП „Фонд затворно дело набира предложения за доставка на хранителни и нехранителни стоки за търговски обекти в местата за лишаване от свобода Свали
11 2014-08-26 Отдаване под наем на част от имот - частна държавна собственост, находящ се в гр. Враца. Свали
12 2015-05-07 Търг с явно наддаване, за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, машини и транспортни средства - Враца. Свали
13 2015-05-07 Търг с тайно наддаване, за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, строителни материали / Цигли, Тухли единични рингови, Тухли единични печени, Тухли четворки цели... - Плевен Свали
14 2015-10-09 Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи частна държавна собственост, включени в баланса на ТП Стара Загора Свали
15 2015-10-09 Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи частна държавна собственост, включени в баланса на ТП Смолян Свали
16 2015-11-16 Заповед за определяне на участник спечелил търг с тайнно наддаване Свали
17 2015-11-17 Заповед за определяне на участник спечелил търг с тайно наддаване - Стара Загора Свали
18 2015-12-01 Заповед за определяне на участник спечелил търг с тайно наддаване - Смолян Свали